Nye øvingstider

På grunn av at de eldste i koret skal slippe å dra hjem for så å måtte dra ned til skolen igjen gjør vi en liten endring i øvingstiden, vi forskyver øvingene 15 min frem.

Nye tider blir da:
Aspiranter: (1 - 2 klasse) 14.15 til 15.15

Hovedkor:
(3-7 klasse) 13.45 til 15.15

(Fremdeles hver torsdag)