Sangbibliotek


Etter ønske fra flere av foreldrene legger vi nå ut sangene på bloggen, de ligger i toppen til høyre under "Sangbibliotek"

Vi har nå lagt ut de fire sangene som koret øver på nå, denne listen vil fortløpende bli oppdatert med nye sanger.

Ønsker alle korister og deres familie en gledelig jul og vel møtt til nye korøvelser i 2011.

Julehilsen fra oss i styret