Konsert og basar 24. oktober


Konsert og Basar! 
Onsdag 24.oktober klokken 17.30 arrangerer Malmheim Skulekor konsert og basar i musikkrommet på skolen.

Vi ber om at alle foreldre tar med en gave til verdi på ca.50 kroner til utlodding. Vi ber også om at foreldrene til 1. og 2. klassingene tar med 1 fat med mat (kake eller noe påsmurt), og at foreldre til 3. klassingen tar med en kanne kaffe.
Foreldre til 4. klassinger smiler og skryter :-)
Det vil bli salg av brus.

Inntekter av basaren, samt salg av mat og drikke er til inntekt for koret.

Ta med søsken og gjerne besteforeldre.

Vi gleder oss til å se dere! 
Med vennlig hilsen styret