Sommeravslutning på Leos Lekeland

På mandag er det sommeravslutning for de flinke koristene i Malmheim Skulekor


Vi blir på Leos Lekeland på Forus. Der er det mulig for oss ledere å ha kontroll på gjengen.

Oppmøte kl 17.00 i caféen
Det blir servert mat, drikke og is

Send epost til tronegil@gmail.com om dere kommer eller ikke


Det gjenstår 3 aktiviteter for koret før sommeren:

-Vanlig korøvelse i morgen torsdag (siste vanlige korøvelse før sommeren)
-Sommeravslutning for koret på Leos lekeland 17/6 kl 17.00
-Opptreden i forbindelse med skolens sommeravslutning 19/6 kl 17.00

Korbasar og årsmøte 17. april


Korbasar og årsmøte!

Onsdag 17.april klokken 17.30 til ca. 19.30 arrangerer Malmheim Skulekor basar med årsmøte i musikkrommet på skolen.

Vi ber om at alle foreldre tar med en gave til verdi på ca.50 kroner til utlodding.

Vi ber også om at foreldrene til 1 og 3 klasse tar med 1 fat med mat (kake eller noe påsmurt), og at foreldre til 2 klasse tar med en kanne kaffe.
Inntekter av basaren, samt salg av mat og drikke er til inntekt for koret.

Ta med søsken og gjerne besteforeldre, for en hyggelig konsert og basar.

Vi gleder oss til å se dere!
Med vennlig hilsen styret