Cantando Musikkforlag - Malmheim Skulekor


Filmen som ble tatt opp på basaren ligger nå ute på YouTube, se lenke
http://www.youtube.com/watch?v=ZlU4IjvTrEU

Fint om dere med facebookprofil trykker på "liker"


---Fra Cantando---

Korkonkurranse med 20.000,- i premier


Mange kor synger repertoar utgitt av Cantando Musikkforlag. Det vil vi markere gjennom å få ut mer av dette repertoaret på YouTube.
De fleste kor har nok et medlem som kan ta opp en flott video av et av Cantando Musikkforlags verk for så å legge det ut på YouTube. 
I den forbindelse gjennomfører vi en konkurranse. Vi vil vurdere bidragene som blir lagt ut frem til 1. november - og da vil en ekstern jury kåre den beste fremføringen... i tillegg til andre og tredje pris... samt noen tilleggspriser. Du kan legge opp hvor mange verk du vil på Youtube i perioden frem til 1.11.2011.
Vi deler ut priser som følger:
1. Pris
Kr. 10.000,-
2. Pris
Kr. 5.000,-
3. Pris
Kr. 3.000,-
Tilleggspremier på kr. 1000,- for:
·         Best underholdningsverdi
·         Best sceniske fremføringKonsert og basar

Konsert og Basar!
Onsdag 26.oktober klokken 17.30 arrangerer Malmheim Skulekor konsert og basar i musikkrommet på skolen.

Vi ber om at alle foreldre tar med en gave til verdi på ca.50 kroner til utlodding. Vi ber også om at foreldrene til 1 og 2 klassingene tar med 1 fat med mat (kake eller noe påsmurt), og at foreldre til 3 klassingen tar med en kanne kaffe.
Det vil bli salg av brus.

Inntekter av basaren, samt salg av mat og drikke er til inntekt for koret.

Ta med søsken og gjerne besteforeldre.

Vi gleder oss til å se dere!
Med vennlig hilsen styret

Viktig informasjon


Hei alle.

På grunn av at flere av 6.klasse valgte å slutte i koret denne høsten, har vi gjort en liten endring i øvingstidene for 3.klasse.

3.klasse blir nå "oppjustert" fra aspiranter til hovedkor, korøvelsen starter da 13.45.

Det vil også bli lagt inn pause for hovedkoret midt i øvingsøkten, de vil da få mat på SFO.

Aspirantene øver på samme tider som tidligere.

Hovedkor:
3-7 klasse
13.45 til 15.15

Aspiranter
1 - 2 klasse
14.30 til 15.15


Minner om at det ikke er korøving neste torsdag pga. høstferie